iSPACE

"להיות החברה החדשנית ביותר בתעשיית האנרגיה החדשה".עם חזון משותף, תשוקה גדולה, ביצוע, התמדה, שותפים אמינים, על ידי סיבולת אנו כובשים.