Telecom ESS פתרונות סוללות

דרישות גבוהות לאספקת הכוח של תחנת הבסיס של 5G, SUNTE New Energy מציעה את הפתרונות המלאים עבור פתרונות הגיבוי של Telecom Ess עם טכנולוגיית הליבה שלנו וטכנולוגיית Bms, לקבלת שירותי התקשורת הטובים ביותר.